Algemene voorwaarden 

 

1. Toepasselijkheid van deze annuleringsvoorwaarden 

Deze annuleringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen die All Cosmetics organiseert. All Cosmetics  gaat ervan uit dat u bij aankoop cursus kennis heeft genomen van en akkoord gaat met deze voorwaarden.

 

2. Definitie annulering

Onder annulering wordt verstaan: het afmelden en/of niet verschijnen op de cursus om welke reden dan ook.

 

3. Wijze van annuleren

Wanneer u  via de webshop een cursus heeft aangekocht verplicht u zich de gehele cursus te betalen.

U koopt een complete cursus in en niet alleen  de dagen dat u les krijgt.

Wanneer u de inschrijving intrekt, moeten wij uw annulering ten minste 7 dagen voor aanvang van de 1ste cursusdag per e-mail ontvangen hebben. Deze kunt u richten aan all.cosmetics@online.nl  

4. Annuleringskosten

Bij annulering tot uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de cursus wordt het inschrijfgeld ingehouden.

Bij niet verschijnen op een cursus zonder afmelding word toch het gehele cursusgeld in rekening gebracht.

Ongeacht welke cursus u volgt u heeft namelijk een volledige cursus aangekocht.

5. In-de-plaatsstelling Wanneer u zelf niet naar de cursus kunt of wilt komen, bestaat de mogelijkheid een andere persoon in uw plaats te laten gaan. Hier zijn in beginsel geen extra kosten aan verbonden. U dient hiervoor een wijziging te sturen en deze moeten wij minstens 24 uur voor aanvang van de cursus per e-mail ontvangen hebben.

6. Verplaatsen van deelname door de cursist

Verplaatsen van deelname naar een andere datum (of data) is kosteloos mogelijk tot 4 dagen voor de  cursusdag.

Daarna zijn de boven- en onderstaande annuleringsvoorwaarden onverkort van toepassing.

7. Overmacht van All Cosmetics behoudt zich het recht voor om cursusdata te verplaatsen in het geval zich een overmacht situatie voordoet, zulks ter beoordeling van All Cosmetics

8.  Indien u door ziekte of overmacht in het geheel niet meer aan de cursus kunt deelnemen dient u dit schriftelijk te laten weten aan All Cosmetics.

In dat geval zal door de directie bekeken worden wanneer u bij een eerstvolgende opleiding de lessen kunt inhalen (indien mogelijk). Uw betalingsverplichting wordt in dat geval echter niet doorgeschoven. Van uitstel of afstel van betaling zal geen sprake zijn.

 

Kunt u door wat voor reden dan ook niet op de besproken cursusdag komen en u heeft niet tijdig af kunnen zeggen( minstens 4 dagen van te voren )  kan deze les voor € 95,-  opnieuw worden geboekt.  Wilt u dat niet dan vervalt deze lesdag . 

Dit geld ook voor ziekte of onvoorziene omstandigheden. (Wij hebben deze dag immers vrij gehouden voor u)

Wilt u deze dag wel inhalen komt er  € 95,- euro extra bij bovenop de cursuskosten.

Bij de eendagscursus  zal het gehele lesgeld betaald moeten worden bij niet tijdig afmelden of verschijnen op de cursusdag9. Alle opleidingen dienen binnen een half  jaar te zijn afgerond, alle openstaande lessen komen na een half  jaar te vervallen. 

Ongeacht het aantal lessen dat u gehad hebt verplicht de leerling zich tot het betalen van het gehele lesgeld.
Ook bij tussentijds stoppen wat voor reden dan ook verpicht de leerling zich tot het  betalen van het gehele lesgeld.
U betaald namelijk niet per les maar u betaald voor een cursus .
 
 
Aanmelden cursus  kunt u doen via  de aankoop in de webshop , maar is ook mogelijk op locatie bij All Cosmetics .
Het inschrijfgeld van 50,-  euro  kunt u overmaken  op ING nr. NL49INGB0006335954 t.n.v. All Cosmetics Leiden.
 
U bent pas ingeschreven na aankoop webshop en na ontvangst aanbetaling.
 
Na ontvangst aankoop en aanbetaling kunt u zelf gelijk online de data's inboeken waarop u de lessen wilt gaan volgen. Online boeken kunt u via menu online cursusdagen boeken.
 
 
Voor aanvang eerste les moet het  lesgeld of 1ste termijn betaling voldaan zijn.