HOME » ANNULERINGSVOORWAARDEN
 
 

Algemene voorwaarden 

 

1. Toepasselijkheid van deze annuleringsvoorwaarden 

Deze annuleringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen die All Cosmetics organiseert. All Cosmetics  gaat ervan uit dat u bij inschrijving kennis heeft genomen van en akkoord gaat met deze voorwaarden.

 

2. Definitie annulering

Onder annulering wordt verstaan: het afmelden en/of niet verschijnen op de cursus om welke reden dan ook.

 

3. Wijze van annuleren

Wanneer u zich heeft ingeschreven voor een cursus, houdt dit in dat er een plaats voor u wordt vrijgehouden en dat u zich heeft verplicht de kosten voor de gehele cursus te betalen.

Wanneer u de inschrijving intrekt, moeten wij uw annulering ten minste 7 dagen voor aanvang van de cursus per e-mail ontvangen hebben. Deze kunt u richten aan all.cosmetics@online.nl  In de tekst van de e-mail beschrijft u vervolgens waarom u de cursus annuleert.

4. Annuleringskosten

Bij annulering tot uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de cursus wordt het inschrijfgeld ingehouden.

Bij annulering minder dan 7 werkdagen voor aanvang van de cursus worden de volledige deelnamekosten in rekening gebracht.

Ook bij niet verschijnen op de eerste cursusdag word het gehele cursusgeld in rekening gebracht. Ongeacht welke cursus u volgt.

5. In-de-plaatsstelling Wanneer u zelf niet naar de cursus kunt of wilt komen, bestaat de mogelijkheid een andere persoon in uw plaats te laten gaan. Hier zijn in beginsel geen extra kosten aan verbonden. U dient hiervoor een wijziging te sturen en deze moeten wij minstens 24 uur voor aanvang van de cursus per e-mail ontvangen hebben.

6. Verplaatsen van deelname door de cursist

Verplaatsen van deelname naar een andere datum (of data) is kosteloos mogelijk tot 7 dagen voor de (eerste) cursusdag.

Daarna zijn de boven- en onderstaande annuleringsvoorwaarden onverkort van toepassing.

7. Overmacht van All Cosmetics behoudt zich het recht voor om cursusdata te verplaatsen in het geval zich een overmachtsituatie voordoet, zulks ter beoordeling van All Cosmetics

8.  Indien u door ziekte of overmacht in het geheel niet meer aan de cursus kunt deelnemen dient u dit schriftelijk te laten weten aan All Cosmetics.

In dat geval zal door de directie bekeken worden wanneer u bij een eerstvolgende opleiding de lessen kunt inhalen (indien mogelijk). Uw betalingsverplichting wordt in dat geval echter niet doorgeschoven. Van uitstel van betaling zal geen sprake zijn.

 

Bij de cursussen kunt u zich 1 keer kosteloos afmelden ,  de 2e keer zal uw les komen te vervallen en kan deze voor € 95,-  opnieuw worden geboekt. (Uitgezonderd de eendaags en de tweedaagse cursus  deze kunnen niet kosteloos afgezegd worden voor deze cursussen geldt,  dat wanneer u zich niet tijdig afmeld voor de lesdag, ( tenminste 48 uur van te voren ) kan deze dag niet kosteloos worden ingehaald

Dit geld ook voor ziekte of onvoorziene omstandigheden. (Wij hebben deze dag immers vrij gehouden voor u)

Wilt u deze dag wel inhalen komt er € 95,- euro extra cursus kosten bij.

 

 


Geeft u een afmelding minimaal 1 week (7 dagen) van te voren aan dan zal uw les geldig blijven en NIET komen te vervallen.

9. Opleidingen dienen binnen een half  jaar te zijn afgerond, alle openstaande lessen komen na een half  jaar te vervallen. 

Ongeacht het aantal lessen dat u gehad hebt verplicht de leerling zich tot het betalen van het gehele lesgeld.
Ook bij tussentijds stoppen wat voor reden dan ook verpicht de leerling zich tot het  betalen van het gehele lesgeld.
U betaald namelijk niet per les maar u betaald voor een cursus .
 
 
Aanmelden cursus  kunt u via het inschrijfformulier , aankoop in de webshop , maar is ook mogelijk op locatie bij All Cosmetics .
Het inschrijfgeld van 50,-  euro  kunt u overmaken  op ING nr. NL49INGB0006335954 t.n.v. All Cosmetics Leiden.
 
U bent pas ingeschreven zodra we inschrijfformulier ,aankoop webshop en de aanbetaling ontvangen hebben.
Na ontvangst inschrijfformulier , webshop aankoop en aanbetaling kunt u gelijk online de data's inboeken waarop u de lessen wilt gaan volgen.Online boeken kunt u via menu online cursusdagen boeken.
 
 
Voor aanvang eerste les moet het  lesgeld of 1ste termijn betaling voldaan zijn.