Veel mensen weten niet dat zij hun studiekosten bij de Belastingdienst in aftrek kunnen nemen.

Dit is jammer, want het aftrekken van deze kosten kan aardig wat geld opleveren. Om van deze extra aftrekpost gebruik te maken, moet je wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Hier volgen enkele interessante tips.

Studiekosten kunnen in aftrek worden genomen bij de buitengewone lasten. Er is een drempel van vijfhonderd euro. Wanneer de totale kosten dus in een bepaald jaar onder deze grens blijven, heeft opvoeren geen zin.

(Bij de kosten worden ook gerekend :

studie materiaal, reiskosten, aanschaf producten, dus eigenlijk alles wat nodig hebt om het bedrijf op te starten.)

Kosten aftrekken
Wel zin heeft het als de kosten boven de vijfhonderd euro komen, dan is er immers sprake van een aftrekpost. De studiekosten zijn in aftrek te nemen in het jaar van betaling. Dat is al één belangrijke tip: probeer zoveel mogelijk kosten in één jaar (van 1 januari tot 31 december) te voldoen. Hierbij is het ook van belang dat deze kosten worden gemaakt door jou of je fiscale partner (ouders en kinderen zijn dat lang niet altijd). Zo voorkom je dat je twee maal met de drempel te maken hebt.


Wat zijn de eisen?
De lasten moeten op je drukken, dat wil zeggen dat er geen vergoeding tegenover mag staan en jij of je fiscale partner de kosten gemaakt moeten hebben. Ook moet de opleiding of studie worden gevolgd met het oog op werk en inkomen. Studiekosten uit liefhebberij, hobby en interesse zijn uitgesloten van aftrek.

 

Ondernemers en freelancers
Voor ondernemers en freelancers zijn de kosten voor opleidingen, cursussen in aftrek te nemen als zakelijke lasten. Groot voordeel hierbij is dat er geen sprake is van de drempel van vijfhonderd euro en ook de kilometers in aftrek zijn te nemen. Werknemers hebben deze voordelen niet.